Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bij kinderopvang Pinkeltjesland maken we gebruik van het kindvolgsysteem:

" KIJK!"

Baby's -Dreumes en Peuter

Dit is een compleet kindvolgsysteem voor baby's en peuters.

Aan de hand van dit volgsysteem kun je overzichtelijk aan de slag met het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie.

Met behulp van een observatielijst wordt vastgesteld welk gedrag of welke vaardigheden kinderen laten zien en welke (nog) niet en hoe deze gedragingen verhouden tot een ontwikkelingsnorm.

Aan de hand van handelingssuggesties kan de ontwikkeling op specifieke gebieden worden gestimuleerd.